Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0243/2011

Dezbateri :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Voturi :

PV 07/04/2011 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 6 aprilie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

12. Învăţăminte de tras în ceea ce priveşte siguranţa nucleară în Europa după evenimentele din Japonia (dezbatere)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Învăţăminte de tras în ceea ce priveşte siguranţa nucleară în Europa după evenimentele din Japonia

Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Günther Oettinger (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Lena Ek, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Giles Chichester, în numele Grupului ECR, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig şi Corinne Lepage, pentru a-i adresa două întrebări în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Catherine Trautmann care a răspuns, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Rebecca Harms, Giles Chichester, pentru a face trimitere la regulament, Michael Cramer, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Herbert Reul care a răspuns, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Sonia Alfano, Judith A. Merkies şi Hannes Swoboda, Richard Seeber şi Marian-Jean Marinescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness şi Kriton Arsenis.

Au intervenit: Günther Oettinger şi Enikő Győri.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj şi Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE, referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, referitoare la declarația Comisiei – Concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański şi Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0240/2011);

- Lena Ek şi Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la concluziile privind siguranţa nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la concluziile privind siguranţa nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0243/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 7.4.2011.

Ultima actualizare: 4 mai 2011Notă juridică