Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2645(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0252/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 6.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0148

Zápisnica
Streda, 6. apríla 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene

Zsolt Németh (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku).

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi a María Muñiz De Urquiza.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig a Diane Dodds.

V rozprave vystúpil Zsolt Németh.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten a Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene skupiny PPE, o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Konrad Szymański v mene skupiny ECR, o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon a Boris Zala v mene skupiny S&D, o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemeneo situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene (B7-0255/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 7.4.2011.

Posledná úprava: 4. mája 2011Právne oznámenie