Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2661(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0244/2011

Keskustelut :

PV 06/04/2011 - 21

Äänestykset :

PV 07/04/2011 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0155

Pöytäkirja
Keskiviikko 6. huhtikuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

21. Seksuaalisen väkivallan käyttö Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Seksuaalisen väkivallan käyttö Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Edit Bauer PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Emine Bozkurt ja Kristiina Ojuland.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Anna Záborská.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0244/2011)

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes ja Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0245/2011)

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0246/2011)

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0247/2011)

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0248/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2010, kohta 6.10.

Päivitetty viimeksi: 4. toukokuuta 2011Oikeudellinen huomautus