Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2661(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0245/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 21

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 6.10

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0155

Zápisnica
Streda, 6. apríla 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

21. Používanie sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom východe (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Používanie sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom východe

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, Emine Bozkurt a Kristiina Ojuland.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Anna Záborská.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE, o používaní sexuálneho násilia v konfliktoch v Severnej Afrike a na Blízkom východe (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes a Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D, o používaní sexuálneho násilia v konfliktoch v Severnej Afrike a na Blízkom východe (B7-0245/2011);

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE, o používaní sexuálneho násilia v konfliktoch v Severnej Afrike a na Blízkom východe (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda a Elena Băsescu v mene skupiny PPE, o používaní sexuálneho násilia v konfliktoch v Severnej Afrike a na Blízkom východe (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o používaní sexuálneho násilia v konfliktoch v Severnej Afrike a na Blízkom východe (B7-0248/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 7.4.2010.

Posledná úprava: 4. mája 2011Právne oznámenie