Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2143(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0094/2011

Arutelud :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Hääletused :

PV 10/05/2011 - 11.3
CRE 10/05/2011 - 11.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0196

Protokoll
Teisipäev, 10. mai 2011 - StrasbourgLõplik väljaanne

4. 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
CRE

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: III jagu, Komisjon

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [SEK(2010)0963 - C7-0211/2010 - 2010/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011)

Kontrollikoja eriaruanded seoses heakskiidu andmisega komisjoni tegevusele 2009. aasta eelarve täitmisel

Raport komisjoni 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [2010/2204(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0135/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Parlament

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu - Euroopa Parlament [SEK(2010)0963 - C7-0212/2010 - 2010/2143(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ville Itälä (A7-0094/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: nõukogu

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu - nõukogu [SEK(2010)0963 - C7-0213/2010- 2010/2144(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0088/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kohus

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu - Euroopa Kohus [SEK(2010)0963 - C7-0214 - 2010/2145(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kontrollikoda

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu - Kontrollikoda [SEK(2010)0963 - C7-0215/2010 - 2010/2146(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0138/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [SEK(2010)0963 - C7-0216/2010 - 2010/2147(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0136/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Regioonide Komitee

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu - Regioonide Komitee [SEK(2010)0963 - C7-0217/2010 - 2010/2148(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0139/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ombudsman

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu - Euroopa Ombudsman [SEK(2010)0963 - C7-0218/2010 - 2010/2149(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Andmekaitseinspektor

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu - Euroopa Andmekaitseinspektor [SEK(2010)0963 - C7-0219/2010 - 2010/2150(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (EAF)

Raport kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [KOM(2010)0402 - C7-0220/2010 - 2010/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A7-0140/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll

Raport 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll [2010/2271(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž

Raport Euroopa Politseikolledži 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0241/2010- 2010/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet

Raport Euroopa Ravimiameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0233/2010- 2010/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0153/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0232/2010 - 2010/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0226/2010 - 2010/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur

Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0244/2010 - 2010/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0237/2010 - 2010/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0239/2010 - 2010/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet

Raport Euroopa Kemikaaliameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0245/2010 - 2010/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet

Raport Euroopa Keskkonnaameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0230/2010 - 2010/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0238/2010 - 2010/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0229/2010 - 2010/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0236/2010 - 2010/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0252/2010 - 2010/2192(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur

Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0240/2010 - 2010/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond

Raport Euroopa Koolitusfondi 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0235/2010 - 2010/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0231/2010 - 2010/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur

Raport Euratomi Tarneagentuuri 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0246/2010 - 2010/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0227/2010 - 2010/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust

Raport Eurojusti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963- C7-0234/2010 - 2010/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0120/2010 - 2010/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0130/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)

Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0242/2010 - 2010/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Järelevalveamet

Raport Euroopa GNSSi Järelevalveameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0243/2010 - 2010/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS

Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0250/2010 - 2010/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky

Raport ühisettevõtte Clean Sky 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0249/2010 - 2010/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise ühisettevõtte

Raport innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise ühisettevõtte 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0251/2010 - 2010/2191(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0247/2010 - 2010/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0131/2011)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR

Raport ühisettevõtte SESAR 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2010)0963 - C7-0248/2010 - 2010/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

Sõna võtsid raportite tutvustamiseks Jorgo Chatzimarkakis, Ville Itälä (seoses selle sõnavõtuga tuletas president meelde parlamendi siseruumides rakendatavaid turvameetmeid), Tamás Deutsch, Bart Staes ja Georgios Stavrakakis.

Sõna võtsid Zsolt László Becsey (nõukogu eesistuja) ja Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

Sõna võtsid Thijs Berman (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Charles Goerens (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Csaba Őry (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Haug (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Mathieu Grosch (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Giommaria Uggias (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Jens Geier (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Pat the Cope Gallagher (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Iratxe García Pérez (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Cătălin Sorin Ivan fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel ja Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta).

(Arutelu jätkumine ja lõpp: vt 10.5.2011protokoll punkt 6 ja 10.5.2011protokoll punkt 8)

Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2011Õigusalane teave