Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2124(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0168/2011

Debatai :

PV 11/05/2011 - 4
CRE 11/05/2011 - 4

Balsavimas :

PV 11/05/2011 - 5.20
CRE 11/05/2011 - 5.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0227

Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. gegužės 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

4. Svarbiausi bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos aspektai bei esminiai pasirinkimo klausimai (ES sutarties 36 straipsnis) - Padėtis Sirijoje ir Ašrafo stovykloje ir koptų krikščionių bendruomenės padėtis Egipte - 2009 m. Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų - Bendros saugumo ir gynybos politikos plėtojimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai - ES – pasaulinio masto veikėja. Jos vaidmuo daugiašalėse organizacijose (diskusijos)
CRE

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Svarbiausi bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos aspektai bei esminiai pasirinkimo klausimai (ES sutarties 36 straipsnis)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas Padėtis Sirijoje ir Ašrafo stovykloje ir koptų krikščionių bendruomenės padėtis Egipte

Pranešimas dėl 2009 m. Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų, Europos Parlamentui pateikto pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo II dalies G antraštinės dalies 43 skirsnį [2010/2124(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Gabriele Albertini (A7-0168/2011)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos plėtojimo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai [2010/2299(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A7-0166/2011)

Pranešimas dėl ES kaip pasaulinio masto veikėjos: jos vaidmuo daugiašalėse organizacijose [2010/2298(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: María Muñiz De Urquiza (A7-0181/2011)

Pirmininkas pasakė trumpą įžanginę kalbą.

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, ir Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu.

Gabriele Albertini, Roberto Gualtieri ir María Muñiz De Urquiza pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Catherine Ashton, Jörg Leichtfried (INTA komiteto nuomonės referentas) ir Krzysztof Lisek.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Véronique De Keyser, Alexander Graf Lambsdorff, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Katharina Brantner, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Geoffrey Van Orden, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Nicole Sinclaire, Ulrike Lunacek, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Nicole Sinclaire, Patrick Le Hyaric, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Alexander Graf Lambsdorff, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kristian Vigenin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Mirosław Piotrowski, Reinhard Bütikofer, Sampo Terho, Béla Kovács, Elmar Brok, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Struan Stevenson, David Campbell Bannerman, Mario Mauro ir Pier Antonio Panzeri.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Ria Oomen-Ruijten, Maria Eleni Koppa, Michael Gahler, Luis Yáñez-Barnuevo García, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Arnaud Danjean, Andrey Kovatchev, Alojz Peterle, Alejo Vidal-Quadras ir Dominique Baudis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Ibrisagic, Ana Gomes, Antonyia Parvanova, Heidi Hautala, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Marco Scurria ir Boris Zala.

Kalbėjo: Roberto Gualtieri, Gabriele Albertini, María Muñiz De Urquiza ir Catherine Ashton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.20 protokolo 11.5.2011, punktas 5.21 protokolo 11.5.2011 ir punktas 5.22 protokolo 11.5.2011

(Laukiant balsuoti skirto laiko posėdis keletui minučių sustabdytas.)

Atnaujinta: 2011 m. birželio 29 d.Teisinis pranešimas