Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

13. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Milan Zver - A7-0169/2011

Salvatore Iacolino, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt och Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Betänkande Mary Honeyball - A7-0099/2011

Jarosław Kalinowski, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anna Záborská och Miroslav Mikolášik

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien - RC-B7-0193/2011

Daniel Hannan

Kris inom den europeiska fiskesektorn till följd av höjda oljepriser - RC-B7-0297/2011

Peter Jahr, Izaskun Bilbao Barandica och Seán Kelly

Översyn av småföretagsakten - B7-0286/2011

Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, vilken även besvarade en fråga från Reinhard Bütikofer, Hannu Takkula och Seán Kelly.

Betänkande Judith A. Merkies - A7-0162/2011

Adam Bielan, Peter Jahr, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski och Lena Ek

Komplettering av ILO:s konvention med en rekommendation om hushållsarbetare - B7-0296/2011

Mitro Repo och Peter Jahr

Antibiotikaresistens - B7-0295/2011

Peter Jahr

Betänkande Marietje Schaake - A7-0112/2011

Mitro Repo, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Hannu Takkula och Jacek Olgierd Kurski

Betänkande Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0143/2011

Hannu Takkula

Sarajevo som europeisk kulturhuvudstad 2014 - B7-0281/2011

Hannu Takkula

Senaste uppdatering: 30 juni 2011Rättsligt meddelande