Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0332/2011

Συζήτηση :

PV 12/05/2011 - 16.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 17.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16.3. Λευκορωσία
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0332/2011, B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011 και B7-0341/2011

Οι Jiří Maštálka, Justas Vincas Paleckis, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński και Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Leonidas Donskis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Bernd Posselt και Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Eija-Riitta Korhola, Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek, επί της παρεμβάσεως της Krisztina Morvai, Krisztina Morvai, Ulrike Lunacek, Martin Schulz, (ο οποίος τάσσεται κατά των απόψεων της Krisztina Morvai), Charles Tannock και Alfreds Rubiks.

Παρεμβαίνει László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου