Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0329/2011

Dezbateri :

PV 12/05/2011 - 16.2

Voturi :

PV 12/05/2011 - 17.2

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 12 mai 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

17.2. Azerbaidjan (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0329/2011, B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0329/2011

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0330/2011

(care înlocuieşte B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Mario Mauro, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser şi Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D,
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Jacek Olgierd Kurski şi Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P7_TA(2011)0243)

Ultima actualizare: 30 iunie 2011Notă juridică