Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2011 m. birželio 6 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

8. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių:

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

- (O-000084/2011), kurį pateikė Erminia Mazzoni PETI komiteto vardu Komisijai: Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvos taikymas Austrijoje (Peticija Nr. 0672/2007) (B7-0314/2011);

- (O-000087/2011), kurį pateikė Erminia Mazzoni PETI komiteto vardu ir Malcolm Harbour INTA komiteto vardu Komisijai: Klaidinantys įmonių žinynai (peticijos 0045/2006, 1475/2006 ir kitos) (B7-0315/2011);

- (O-000111/2011) kurį pateikė Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Tarybai: Europos arešto orderis (B7-0317/2011);

- (O-000112/2011) kurį pateikė Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai: Europos arešto orderis (B7-0318/2011);

- (O-000117/2011) kurį pateikė Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil ir Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu, Tarybai: Europos arešto orderis (B7-0319/2011);

- (O-000118/2011) kurį pateikė Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil ir Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu, Komisijai: Europos arešto orderis (B7-0320/2011);

- (O-000119/2011) kurį pateikė Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld ir Jens Rohde ALDE frakcijos vardu, Tarybai: Europos arešto orderis (B7-0401/2011);

- (O-000120/2011) kurį pateikė Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld ir Jens Rohde ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Europos arešto orderis (B7-0402/2011);

- (O-000121/2011) kurį pateikė Claude Moraes ir Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Tarybai: Europos arešto orderis (B7-0403/2011);

- (O-000122/2011) kurį pateikė Claude Moraes ir Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Komisijai: Europos arešto orderis (B7-0404/2011);

- (O-000123/2011) kurį pateikė Gerard Batten EFD frakcijos vardu, Tarybai: Europos arešto orderis (B7-0405/2011);

- (O-000124/2011) kurį pateikė Gerard Batten EFD frakcijos vardu, Komisijai: Europos arešto orderis (B7-0406/2011);

- (O-000129/2011) kurį pateikė Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: Europos arešto orderis (B7-0408/2011);

- (O-000140/2011) kurį pateikė Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Tarybai: Europos arešto orderis (B7-0409/2011);

- (O-000091/2011), kurį pateikė Paolo Bartolozzi, Vito Bonsignore, Mario Mauro, Gabriele Albertini, Roberta Angelilli, Aldo Patriciello, Lara Comi, Giovanni Collino, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Cristiana Muscardini, Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Iva Zanicchi, Alfredo Pallone, Licia Ronzulli, Antonio Cancian, Alfredo Antoniozzi, Giovanni La Via, Marco Scurria, Sergio Berlato, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Potito Salatto, Alfreds Rubiks, Bart Staes, Britta Thomsen, Piotr Borys, Joachim Zeller, Niccolò Rinaldi, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaromír Kohlíček, Hannes Swoboda, Vilja Savisaar-Toomast, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Kyriacos Triantaphyllides, Béla Kovács, Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle, Ivari Padar, Vilija Blinkevičiūtė, Rolandas Paksas ir Ivars Godmanis Komisijai: ES ryšiai su Mongolija (B7-0410/2011).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

- Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean ir Janusz Wojciechowski – dėl šunų populiacijos valdymo Europos Sąjungoje (0026/2011);

- Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser ir Niccolò Rinaldi – dėl Palestinos valstybės pripažinimo (0027/2011);

- Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling ir Justas Vincas Paleckis – dėl maisto švaistymo (0028/2011);

- Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes ir Heidi Hautala – dėl vaistų, naudojamų mirties bausmei įvykdyti trečiose šalyse, eksporto (0029/2011);

- Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula ir Claudiu Ciprian Tănăsescu – dėl paramos siekiant geresnio azartinių lošimų reglamentavimo (0030/2011);

- Giovanni Collino – dėl bendros Europos Sąjungos kariuomenės sukūrimo (0031/2011);

- Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage ir Anna Rosbach – dėl skalūnų dujų ir alyvos telkinių žvalgymo (0032/2011).

Atnaujinta: 2011 m. birželio 27 d.Teisinis pranešimas