Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000053/2011 (B7-0213/2011)

Keskustelut :

PV 06/06/2011 - 19
CRE 06/06/2011 - 19

Äänestykset :

OJ 08/06/2011 - 89

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 6. kesäkuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

19. EU:n ja Kanadan kauppasuhteet (keskustelu)
CRE

Suullinen kysymys (O-000053/2011) Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ja Kanadan kauppasuhteet (B7-0213/2011)

Vital Moreira esitteli suullisen kysymyksen.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Georgios Papastamkos PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Christofer Fjellner, Harlem Désir, Franz Obermayr esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellnerille, joka vastasi kysymykseen, Chris Davies, Frieda Brepoels, Helmut Scholz, Jarosław Leszek Wałęsa, Jörg Leichtfried, Elie Hoarau, Gianluca Susta ja Kriton Arsenis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Seán Kelly, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Ioan Enciu, João Ferreira, Jaroslav Paška ja Franz Obermayr.

Máire Geoghegan-Quinn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta EU:n ja Kanadan kauppasuhteista (B7-0344/2011)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.6.2011, kohta 6.4.

Päivitetty viimeksi: 27. kesäkuuta 2011Oikeudellinen huomautus