Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 8. juuni 2011 - StrasbourgLõplik väljaanne

5. Uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel (arutelu jätkamine)
CRE

(Raporti pealkiri: vt 8.6.2011protokoll punkt 3)

Sõna võtsid François Alfonsi ja Ilda Figueiredo.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Asepresident tegi austusavalduse kirjanikule, vastupanuliikujale ja poliitikule Jorge Semprúnile, kes suri eile õhtul 87 aasta vanusena.

°
° ° °

Sõna võtsid Lorenzo Fontana, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazábal Rubial, Alexander Alvaro, Derk Jan Eppink, Isabelle Durant, Cornelis de Jong, Claudio Morganti, Diane Dodds, Othmar Karas, Ivailo Kalfin, Marit Paulsen, Martin Callanan, László Surján, Derek Vaughan, Riikka Manner, Peter van Dalen, José Manuel Fernandes, Kinga Göncz, James Elles, Markus Pieper, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elisabeth Schroedter, Estelle Grelier, Gunnar Hökmark, Andrea Cozzolino, Frank Engel, Frédéric Daerden, Marietta Giannakou, Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Ingeborg Gräßle ja Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Zigmantas Balčytis, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Alfreds Rubiks, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski ja Georgios Stavrakakis.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski (komisjoni liige) ja Salvador Garriga Polledo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.6.2011protokoll punkt 6.13.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja jätkus kell 12.05.)

Viimane päevakajastamine: 27. juuni 2011Õigusalane teave