Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0197(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0148/2011

Debatten :

PV 09/05/2011 - 22
CRE 09/05/2011 - 22
PV 09/06/2011 - 3
CRE 09/06/2011 - 3

Stemmingen :

PV 10/05/2011 - 11.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0206

Notulen
Donderdag 9 juni 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Toepassing van de MEB-richtlijn in Oostenrijk (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-000084/2011) van Erminia Mazzoni, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Toepassing van de MEB-richtlijn in Oostenrijk (Verzoekschrift 0672/2007) (B7-0314/2011)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Richard Howitt, over de organisatie van de Grote Prijs Formule 1 in Bahreïn (de Voorzitter neemt hiervan kennis), en Carl Schlyter, die verklaart dat hij zich wenst te distantiëren van het verslag A7-0148/2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen (COM(2010) 0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD)).

°
° ° °

Rainer Wieland (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Günther Oettinger (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr, namens de PPE-Fractie, Jörg Leichtfried, namens de S&D-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene, en Richard Seeber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Heinz K. Becker, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Karin Kadenbach, Miloslav Ransdorf en Rainer Wieland, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Seeber.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 27 juli 2011Juridische mededeling