Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2717(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0349/2011

Dezbateri :

OJ 07/06/2011 - 132

Voturi :

PV 09/06/2011 - 8.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 9 iunie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

8.1. Sudan şi Sudanul de Sud (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0349/2011, B7-0350/2011, B7-0352/2011, B7-0354/2011, B7-0355/2011 şi B7-0356/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0349/2011

(care înlocuieşte B7-0349/2011, B7-0350/2011, B7-0354/2011, B7-0355/2011 şi B7-0356/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Joachim Zeller şi Nadezhda Neynsky, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Vincent Peillon şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D,
Ivo Vajgl, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexandra Thein şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,
Nirj Deva, Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko şi Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR,
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P7_TA(2011)0267)

(Propunerea de rezoluţie B7-0352/2011 a devenit caducă.)

Ultima actualizare: 27 iulie 2011Notă juridică