Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2716(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0357/2011

Разисквания :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Гласувания :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Приети текстове :


Протокол
четвъртък, 9 юни 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

8.2. Среща на върха ЕС-Русия (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0347/2011, B7-0348/2011, B7-0351/2011, B7-0357/2011, B7-0358/2011 и B7-0359/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0347/2011

(за замяна на B7-0347/2011, B7-0348/2011, B7-0357/2011, B7-0358/2011 и B7-0359/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Vytautas Landsbergis, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Надежда Нейнски, Zuzana Roithová, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller и Giovanni La Via, от името на групата PPE,
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Кристиан Вигенин, Pino Arlacchi и Mitro Repo, от името на групата S&D,
Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake и Edward McMillan-Scott, от името на групата ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden и Tadeusz Cymański, от името на групата ECR,
Rebecca Harms, Heidi Hautala и Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2011)0268)

(Предложението за резолюция B7-0351/2011 отпада.)

Изказвания

Werner Langen относно евентуални нередности от страна на член на ЕП по време на гласуването.

Последно осъвременяване: 18 октомври 2011 г.Правна информация