Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2716(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0348/2011

Rozpravy :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 9. júna 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

8.2. Samit EÚ – Rusko (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0347/2011, B7-0348/2011, B7-0351/2011, B7-0357/2011, B7-0358/2011 a B7-0359/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0347/2011

(nahrádzajúci B7-0347/2011, B7-0348/2011, B7-0357/2011, B7-0358/2011 a B7-0359/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Vytautas Landsbergis, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Nadezhda Neynsky, Zuzana Roithová, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller a Giovanni La Via v mene skupiny PPE,
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi a Mitro Repo v mene skupiny S&D,
Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake a Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden a Tadeusz Cymański v mene skupiny ECR,
Rebecca Harms, Heidi Hautala a Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P7_TA(2011)0268)

(Návrh uznesenia B7-0351/2011 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Werner Langen k možným nezrovnalostiam zo strany jedného poslanca počas hlasovania.

Posledná úprava: 27. júla 2011Právne oznámenie