Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2712(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0365/2011

Debatter :

PV 09/06/2011 - 12.1
CRE 09/06/2011 - 12.1

Omröstningar :

PV 09/06/2011 - 13.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 9 juni 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.1. Madagaskar
CRE

Resolutionsförslag B7-0353/2011, B7-0360/2011, B7-0364/2011, B7-0365/2011, B7-0366/2011 och B7-0367/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda, Izaskun Bilbao Barandica och Nicole Kiil-Nielsen redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Monica Luisa Macovei, Mitro Repo och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, João Ferreira, Elena Băsescu, George Sabin Cutaş, Sergio Paolo Francesco Silvestris, William (The Earl of) Dartmouth, om debattens förlopp, och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 9.6.2011.

Senaste uppdatering: 27 juli 2011Rättsligt meddelande