Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2712(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0365/2011

Debatter :

PV 09/06/2011 - 12.1
CRE 09/06/2011 - 12.1

Omröstningar :

PV 09/06/2011 - 13.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 9 juni 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

13.1. Madagaskar (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0353/2011, B7-0360/2011, B7-0364/2011, B7-0365/2011, B7-0366/2011 och B7-0367/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0353/2011

(ersätter B7-0353/2011, B7-0360/2011, B7-0365/2011, B7-0366/2011 och B7-0367/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka och Martin Kastler för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser och Corina Creţu för S&D-gruppen,

Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen,

Michèle Rivasi och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0270)

(Resolutionsförslag B7-0364/2011 bortföll.)

Senaste uppdatering: 27 juli 2011Rättsligt meddelande