Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2051(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0202/2011

Внесени текстове :

A7-0202/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 15
CRE 22/06/2011 - 14

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.23
CRE 23/06/2011 - 12.23
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
сряда, 22 юни 2011 г. - БрюкселОкончателна версия

15. Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс (разискване)
CRE

Доклад Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс [2011/2051(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Albert Deß (A7-0202/2011)

Albert Deß представи доклада.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Kriton Arsenis (докладчик по становището на комисията DEVE), Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията ENVI), Czesław Adam Siekierski (докладчик по становището на комисията REGI), Michel Dantin, от името на групата PPE, Stéphane Le Foll, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, James Nicholson, от името на групата ECR, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, относно протичането на разискването, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, и Giovanni La Via.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Luis Manuel Capoulas Santos, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski, José Bové, Alfreds Rubiks, John Stuart Agnew, Krisztina Morvai, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Britta Reimers, Hynek Fajmon, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Georgios Papastamkos, Ulrike Rodust, Richard Ashworth, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella и Daciana Octavia Sârbu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Maria do Céu Patrão Neves, Wojciech Michał Olejniczak, Marian-Jean Marinescu и Sergio Gutiérrez Prieto.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

Изказа се Marc Tarabella, който изрази съжаление пради отсъствието на Съвета.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Oreste Rossi и Herbert Dorfmann.

Изказаха се: Dacian Cioloş и Albert Deß.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.23 от протокола от 23.6.2011.

Последно осъвременяване: 6 октомври 2011 г.Правна информация