Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2051(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0202/2011

Ingediende teksten :

A7-0202/2011

Debatten :

PV 22/06/2011 - 15
CRE 22/06/2011 - 14

Stemmingen :

PV 23/06/2011 - 12.23
CRE 23/06/2011 - 12.23
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 22 juni 2011 - BrusselDefinitieve uitgave

15. Het GLB tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke hulpbronnen en territoriale evenwichten (debat)
CRE

Verslag over het GLB tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke hulpbronnen en territoriale evenwichten [2011/2051(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Albert Deß (A7-0202/2011)

Albert Deß leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kriton Arsenis (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Czesław Adam Siekierski (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Michel Dantin, namens de PPE-Fractie, Stéphane Le Foll, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Krisztina Morvai, over het verloop van het debat, Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid , en Giovanni La Via.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luis Manuel Capoulas Santos, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski, José Bové, Alfreds Rubiks, John Stuart Agnew, Krisztina Morvai, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Britta Reimers, Hynek Fajmon, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Georgios Papastamkos, Ulrike Rodust, Richard Ashworth, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella en Daciana Octavia Sârbu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Maria do Céu Patrão Neves, Wojciech Michał Olejniczak, Marian-Jean Marinescu en Sergio Gutiérrez Prieto.

VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella, die de afwezigheid van de Raad betreurt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Oreste Rossi en Herbert Dorfmann.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş en Albert Deß.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.23 van de notulen van 23.6.2011.

Laatst bijgewerkt op: 6 oktober 2011Juridische mededeling