Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0183/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.11
CRE 28/09/2011 - 4.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0424

Протокол
сряда, 22 юни 2011 г. - БрюкселОкончателна версия

18. Предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ***I - Прилагане на процедурата при прекомерен дефицит * - Изисквания, приложими за бюджетните рамки на държавите-членки *.- Бюджетен надзор в еврозоната ***I - Надзор върху състоянието на бюджета и надзор и координация на икономическите политики ***I - Мерки за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната ***I (продължeние на разискването)
CRE

(За заглавията на разискванията вж. точка 16 от протокола от 22.6.2011 г.)

Изказаха се: Antolín Sánchez Presedo, Ashley Fox, Werner Langen, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ Udo Bullmann и Marc Tarabella, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Alfredo Pallone, Astrid Lulling, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, Othmar Karas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Theodor Dumitru Stolojan, Sławomir Witold Nitras, Sirpa Pietikäinen и Thomas Mann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Marc Tarabella, Nikolaos Salavrakos, Ildikó Gáll-Pelcz, Frédéric Daerden, Bastiaan Belder, Jaroslav Paška, Elena Băsescu и Franz Obermayr.

Изказаха се: Olli Rehn, András Kármán, Elisa Ferreira и Diogo Feio.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Sylvie Goulard и Corien Wortmann-Kool.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.13 от протокола от 23.6.2011, точка 12.14 от протокола от 23.6.2011, точка 12.15 от протокола от 23.6.2011, точка 12.16 от протокола от 23.6.2011, точка 12.17 от протокола от 23.6.2011 и точка 12.18 от протокола от 23.6.2011.

Последно осъвременяване: 6 октомври 2011 г.Правна информация