Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. birželio 22 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

18. Makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ***I - Perviršinio deficito procedūros įgyvendinimas * - Valstybių narių biudžeto sistemų reikalavimai *.- Biudžeto priežiūra euro zonoje ***I - Biudžeto būklės priežiūra ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas ***I - Vykdymo užtikrinimo priemonės, skirtos perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje ***I (diskusijų tęsinys)
CRE

(Dėl diskusijų pavadinimo žr. punktas 15 protokolo 22.6.2011).

Kalbėjo: Antolín Sánchez Presedo, Ashley Fox, Werner Langen, jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Udo Bullmann ir Marc Tarabella pateiktus klausimus, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Alfredo Pallone, Astrid Lulling, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Werner Langen pateiktą klausimą, Othmar Karas, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Franz Obermayr pateiktą klausimą, Theodor Dumitru Stolojan, Sławomir Witold Nitras, Sirpa Pietikäinen ir Thomas Mann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Marc Tarabella, Nikolaos Salavrakos, Ildikó Gáll-Pelcz, Frédéric Daerden, Bastiaan Belder, Jaroslav Paška, Elena Băsescu ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Olli Rehn, András Kármán, Elisa Ferreira ir Diogo Feio.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Sylvie Goulard ir Corien Wortmann-Kool.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.13 protokolo 23.6.2011, punktas 12.14 protokolo 23.6.2011, punktas 12.15 protokolo 23.6.2011, punktas 12.16 protokolo 23.6.2011, punktas 12.17 protokolo 23.6.2011 ir punktas 12.18 protokolo 23.6.2011.

Atnaujinta: 2011 m. spalio 6 d.Teisinis pranešimas