Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0306(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0214/2011

Внесени текстове :

A7-0214/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 18

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
сряда, 22 юни 2011 г. - БрюкселОкончателна версия

19. Управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци [COM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

Romana Jordan Cizelj представи доклада.

Изказа се: Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Jean Lambert (докладчик по становището на комисията EMPL), Pavel Poc (докладчик по становището на комисията ENVI), Edit Herczog, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Béla Kovács, независим член на ЕП, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Corinne Lepage, Marina Yannakoudakis, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Владимир Уручев, Judith A. Merkies, András Gyürk и Francesco De Angelis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marian-Jean Marinescu, Csaba Sógor, Jaroslav Paška, Elena Băsescu и Miroslav Mikolášik.

Изказаха се: Günther Oettinger и Romana Jordan Cizelj.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.21 от протокола от 23.6.2011.

Последно осъвременяване: 6 октомври 2011 г.Правна информация