Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικάΆλλες μορφές έκδοσης
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Υποδοχή
 4.Σύνθεση των επιτροπών
 5.Ερμηνεία του Κανονισμού
 6.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 7.Γραπτή δήλωση (κατάθεση)
 8.Virements de crédits
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23-24 Ιουνίου 2011) (συζήτηση)
 13.Υποδοχή
 14.Προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23-24 Ιουνίου 2011) (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος (συζήτηση)
 16.Πρόληψη και διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ***I - Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος * - Απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών *.- Δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ ***I - Εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών ***I - Κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη ***I (συζήτηση)
 17.Σύνθεση του Σώματος
 18.Πρόληψη και διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ***I - Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος * - Απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών *.- Δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ ***I - Εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών ***I - Κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων * (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (139 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (163 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (217 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου