Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2019(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0230/2011

Внесени текстове :

A7-0230/2011

Разисквания :

PV 23/06/2011 - 4
CRE 23/06/2011 - 4

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.22
CRE 23/06/2011 - 12.22
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
четвъртък, 23 юни 2011 г. - БрюкселОкончателна версия

4. Тристранна среща във връзка с проектобюджета за 2012 г. (разискване)
CRE

Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г. [2011/2019(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

Francesca Balzani представи доклада.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: María Muñiz De Urquiza (докладчик по становището на комисията AFET), Jorgo Chatzimarkakis (докладчик по становището на комисията CONT), Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията EMPL), László Surján (докладчик по становището на комисията REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (докладчик по становището на комисията AGRI), Olle Ludvigsson (докладчик по становището на комисията ECON), Reinhard Bütikofer (докладчик по становището на комисията ITRE), Franziska Keller (докладчик по становището на комисията LIBE), Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), Giovanni La Via, от името на групата PPE, Edit Herczog, от името на групата S&D, Carl Haglund, от името на групата ALDE, Lajos Bokros, от името на групата ECR, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Estelle Grelier, James Elles, Angelika Werthmann, Derek Vaughan и Anne E. Jensen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Eider Gardiazábal Rubial, João Ferreira, Andreas Mölzer и Edit Herczog.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Francesca Balzani.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.22 от протокола от 23.6.2011.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2011 г.Правна информация