Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0178/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.17
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0421

Протокол
четвъртък, 23 юни 2011 г. - БрюкселОкончателна версия

12.13. Предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0287)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказвания

Sharon Bowles, от името на комисията ECON, преди окончателното гласуване, съгласно член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, направи официално предложение на Парламента за преминаване към гласуване на проекта за законодателна резолюция на Доклад Elisa Ferreira - A7-0183/2011, Доклад Diogo Feio - A7-0179/2011, Доклад Vicky Ford - A7-0184/2011, Доклад Sylvie Goulard - A7-0180/2011, Доклад Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011, Доклад Carl Haglund - A7-0182/2011; Martin Schulz, срещу предложението и Corien Wortmann-Kool е подкрепа на предложението.

С електронно гласуване (410 гласа „за“, 245 гласа „против“, 12 „въздържали се“) Парламентът реши да отложи гласуването на проектите на законодателнирезолюции от горепосочените доклади. Въпросът се счита за върнат за преразглеждане в компетентаната комисия.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2011 г.Правна информация