Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. birželio 23 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

12.13. Makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ***I (balsavimas)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0287)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Kalbėjo:

Sharon Bowles ECON komiteto vardu prieš galutinį balsavimą, pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį – ji pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą dėl balsavimo dėl teisėkūros rezoliucijos projektų, pateiktų šiuose pranešimuose: Elisa Ferreira pranešimas A7-0183/2011, Diogo Feio pranešimas A7-0179/2011, Vicky Ford pranešimas A7-0184/2011, Sylvie Goulard pranešimas A7-0180/2011, Corien Wortmann-Kool pranešimas A7-0178/2011, Carl Haglund pranešimas A7-0182/2011; Martin Schulz, jis nepritarė pasiūlymui, ir Corien Wortmann-Kool, jis pritarė pasiūlymui.

Elektroniniu balsavimu (410 balsavo už, 245 – prieš, 12 susilaikė) Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl minėtuose pranešimuose pateiktų teisėkūros rezoliucijos projektų . Klausimas perduotas kompetentingam komitetui iš naujo persvarstyti.

Atnaujinta: 2011 m. spalio 7 d.Teisinis pranešimas