Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2756(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B7-0447/2011

Debates :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Balsojumi :

PV 07/07/2011 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0333

Protokols
Trešdiena, 2011. gada 6. jūlija - StrasbūraGalīgā redakcija

12. Stāvoklis arābu valstīs un Ziemeļāfrikā - Stāvoklis Jemenā - Stāvoklis Sīrijā (debašu turpinājums)
CRE

(Paziņojumu virsrakstus sk.2011. gada 6. jūlija protokola 10. punktā.)

Uzstājās Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michał Tomasz Kamiński, un Hans-Gert Pöttering.

SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ivo Vajgl, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Hans-Gert Pöttering, kurš uz to atbildēja, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky un Boris Zala.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria un Georgios Papanikolaou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška un Mariya Nedelcheva.

Uzstājās Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Jacek Włosowicz ECR grupas vārdā – par situāciju arābu pasaulē (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā – par Sīriju, Jemenu un Bahreinu saistībā ar situāciju, kas izveidojusies arābu valstīs un Ziemeļāfrikā (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā – par Sīriju, Jemenu un Bahreinu saistībā ar situāciju, kas izveidojusies arābu valstīs un Ziemeļāfrikā (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā – par Sīriju, Jemenu un Bahreinu saistībā ar arābu pasauli (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly un Artur Zasada PPE grupas vārdā – par Sīriju, Jemenu un Bahreinu saistībā ar situāciju, kas izveidojusies arābu valstīs un Ziemeļāfrikā (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par situāciju Sīrijā, Jemenā un Bahreinā saistībā ar situāciju arābu valstīs un Ziemeļāfrikā (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López un Boris Zala S&D grupas vārdā – par situāciju Sīrijā, Jemenā un Bahreinā saistībā ar situāciju arābu valstīs un Ziemeļāfrikā (B7-0454/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. jūlija protokola 7.2. punkts.

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 22. jūlijaJuridisks paziņojums