Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2753(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0400/2011

Debatten :

PV 06/07/2011 - 17
CRE 06/07/2011 - 17

Stemmingen :

OJ 07/07/2011 - 164

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0336

Notulen
Woensdag 6 juli 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

17. Wijzigingen in Schengen (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: wijzigingen in Schengen

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, en Weber, Renate, namens de ALDE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-ingeschrevene, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Judith Sargentini, Manfred Weber, Claude Moraes, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst en Mara Bizzotto.

VOORZITTER: Giles CHICHESTER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Timothy Kirkhope, die de ondervoorzitter feliciteert.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Mariya Nedelcheva, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova en Tanja Fajon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marian-Jean Marinescu, Katarína Neveďalová, Simon Busuttil, Jaroslav Paška en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de veranderingen aan het Akkoord van Schengen (B7-0392/2011);

- Carlos Coelho, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Giovanni La Via en Salvatore Iacolino, namens de PPE-Fractie, over de veranderingen in het Verdrag van Schengen (B7-0393/2011);

- Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová en Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, over de veranderingen in het Verdrag van Schengen (B7-0400/2011);

- Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie over de veranderingen aan het Akkoord van Schengen (B7-0441/2011);

- Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev en Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, over de veranderingen aan het Akkoord van Schengen (B7-0456/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de veranderingen aan het Akkoord van Schengen (B7-0457/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 7.7.2011.

Laatst bijgewerkt op: 20 juli 2011Juridische mededeling