Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2722(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0397/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 3
CRE 07/07/2011 - 3

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0338

Zápis
Čtvrtek 7. července 2011 - ŠtrasburkKonečné znění

3. Režim rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Režim rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii

Maria Damanaki (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Elisabeth Morin-Chartier za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE, James Nicholson za skupinu ECR, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Czesław Adam Siekierski, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Janusz Wojciechowski, Jacky Hénin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Eider Gardiazábal Rubial, Stéphane Le Foll, Patrizia Toia, Silvia-Adriana Ţicău a Spyros Danellis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Giovanni La Via, Gilles Pargneaux, Karima Delli, Elie Hoarau, Jaroslav Paška, Mario Mauro, Wojciech Michał Olejniczak a Vasilica Viorica Dăncilă.

Vystoupila Maria Damanaki.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marije Cornelissen a José Bové za skupinu Verts/ALE, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos a Paolo De Castro za skupinu S&D ohledně režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii (B7-0397/2011);

- Csaba Őry, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos a Mariya Nedelcheva za skupinu PPE o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii (B7-0398/2011);

- Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel a Frédérique Ries za skupinu ALDE ohledně režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii (B7-0399/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Elie Hoarau, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii (B7-0455/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 7.7.2011.

Poslední aktualizace: 13. září 2011Právní upozornění