Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2134(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0176/2011

Předložené texty :

A7-0176/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 4
CRE 07/07/2011 - 4

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.8
CRE 07/07/2011 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek 7. července 2011 - ŠtrasburkKonečné znění

4. Návrh změny aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu změny Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách [2009/2134(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Andrew Duff (A7-0176/2011)

Andrew Duff uvedl zprávu a odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ashley Fox.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: György Schöpflin za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Alexandra Thein za skupinu ALDE, Dimitar Stoyanov, Ashley Fox za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Nicole Sinclaire, Olle Schmidt a Rainer Wieland, Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jo Leinen, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Béla Kovács nezařazený, Íñigo Méndez de Vigo a Monika Flašíková Beňová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Anneli Jäätteenmäki, Edvard Kožušník, Satu Hassi, Helmut Scholz, Oreste Rossi, Nicole Sinclaire, Carlo Casini, Marita Ulvskog, Niccolò Rinaldi, Julie Girling, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Rafał Trzaskowski, Jo Leinen, Olle Schmidt, Salvatore Iacolino, Zigmantas Balčytis, Andrey Kovatchev, Matthias Groote, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sophie Auconie a Rainer Wieland.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo, Dimitar Stoyanov, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Maria Damanaki a Andrew Duff.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 7.7.2011.

Poslední aktualizace: 13. září 2011Právní upozornění