Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2134(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0176/2011

Indgivne tekster :

A7-0176/2011

Forhandlinger :

PV 07/07/2011 - 4
CRE 07/07/2011 - 4

Afstemninger :

PV 07/07/2011 - 7.8
CRE 07/07/2011 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 7. juli 2011 - StrasbourgEndelig udgave

4. Ændring af akten om valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa- Parlamentet af 20. september 1976 [2009/2134(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Andrew Duff (A7-0176/2011)

Andrew Duff forelagde sin betænkning og besvarede et blåt kort-spørgsmål af Ashley Fox.

tog ordet Maria Damanaki (medlem af Kommissionen).

Talere: György Schöpflin for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Alexandra Thein for ALDE-Gruppen, Dimitar Stoyanov, Ashley Fox for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål af Nicole Sinclaire, Olle Schmidt og Rainer Wieland, Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen, Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Jo Leinen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Béla Kovács, løsgænger, Íñigo Méndez de Vigo og Monika Flašíková Beňová.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Anneli Jäätteenmäki, Edvard Kožušník, Satu Hassi, Helmut Scholz, Oreste Rossi, Nicole Sinclaire, Carlo Casini, Marita Ulvskog, Niccolò Rinaldi, Julie Girling, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Rafał Trzaskowski, Jo Leinen, Olle Schmidt, Salvatore Iacolino, Zigmantas Balčytis, Andrey Kovatchev, Matthias Groote, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sophie Auconie og Rainer Wieland.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo, Dimitar Stoyanov, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly og Andrew Henry William Brons.

Talere: Maria Damanaki og Andrew Duff.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 7.7.2011.

Seneste opdatering: 13. september 2011Juridisk meddelelse