Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2756(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0389/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0333

Zápis
Čtvrtek 7. července 2011 - ŠtrasburkKonečné znění

7.2. Situace v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 6. července 2011 (bod 12 zápisu ze dne 6.7.2011).

Návrhy usnesení B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011 a B7-0454/2011.

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0389/2011

(nahrazující B7-0389/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011 a B7-0454/2011):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López a Boris Zala za skupinu S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin a Marian Harkin za skupinu ALDE,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox a Sajjad Karim za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2011)0333)

(Návrhy usnesení B7-0390/2011 a B7-0453/2011 se neberou v potaz.)

Poslední aktualizace: 13. září 2011Právní upozornění