Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2753(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0393/2011

Arutelud :

PV 06/07/2011 - 17
CRE 06/07/2011 - 17

Hääletused :

PV 07/07/2011 - 7.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0336

Protokoll
Neljapäev, 7. juuli 2011 - StrasbourgLõplik väljaanne

7.5. Schengeni lepingu muutmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 6. juulil 2011 (6.7.2011 protokolli punkt 16).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011, B7-0441/2011, B7-0456/2011 ja B7-0457/2011.

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0392/2011

(asendades B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011 ja B7-0456/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli ja Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel,

Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume ja Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel,

Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl ja Alexander Alvaro fraktsiooni ALDE nimel,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek ja Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0336)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0441/2011 ja B7-0457/2011 muutusid kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 13. september 2011Õigusalane teave