Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0458/2011

Разисквания :

PV 07/07/2011 - 11.1
CRE 07/07/2011 - 11.1

Гласувания :

PV 07/07/2011 - 12.1

Приети текстове :

P7_TA(2011)0340

Протокол
четвъртък, 7 юли 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.1. Демократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно Киву
CRE

Предложения за резолюция B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 и B7-0461/2011

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Michèle Striffler, Marietje Schaake и Véronique De Keyser представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Monica Luisa Macovei, Justas Vincas Paleckis, Seán Kelly и Corina Creţu.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Sari Essayah, Mitro Repo, Cristian Silviu Buşoi, Barbara Lochbihler, Eija-Riitta Korhola, Monika Smolková, Zuzana Roithová, Rovana Plumb и Michael Cashman.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 7.7.2011.

Последно осъвременяване: 18 октомври 2011 г.Правна информация