Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0461/2011

Debatter :

PV 07/07/2011 - 11.1
CRE 07/07/2011 - 11.1

Omröstningar :

PV 07/07/2011 - 12.1

Antagna texter :

P7_TA(2011)0340

Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.1. Demokratiska republiken Kongo: massvåldtäkt i provinsen Sydkivu (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 och B7-0461/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0442/2011

(ersätter B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 och B7-0461/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová, Tadeusz Zwiefka och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu och Rovana Plumb för S&D-gruppen,
Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,
Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0340)

Senaste uppdatering: 13 september 2011Rättsligt meddelande