Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2748(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0465/2011

Debatter :

PV 07/07/2011 - 11.2
CRE 07/07/2011 - 11.2

Omröstningar :

PV 07/07/2011 - 12.2
CRE 07/07/2011 - 12.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0341

Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.2. Indonesien, inbegripet attacker mot minoriteter (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 och B7-0466/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0394/2011

(ersätter B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 och B7-0466/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein och Louis Michel för ALDE-gruppen,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för ECR-gruppen,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen,
Miguel Portas och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen,
Bastiaan Belder för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0341)

Inlägg

Ana Gomes yttrade sig före omröstningen.

Senaste uppdatering: 13 september 2011Rättsligt meddelande