Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2749(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0467/2011

Dezbateri :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Voturi :

PV 07/07/2011 - 12.3

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0342

Proces-verbal
Joi, 7 iulie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

12.3. India, în special condamnarea la moarte a lui Davinder Pal Singh (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 et B7-0472/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0395/2011

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0467/2011

(care înlocuieşte B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 et B7-0472/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser, Harlem Désir şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D,
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE,
Charles Tannock, în numele Grupului ECR,
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,
Marisa Matias şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0342)

Ultima actualizare: 13 septembrie 2011Notă juridică