Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2749(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0470/2011

Debatter :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Omröstningar :

PV 07/07/2011 - 12.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0342

Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.3. Indien, särskilt dödsdomen mot Davinder Pal Singh (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 och B7-0472/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0395/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0467/2011

(ersätter B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 och B7-0472/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Harlem Désir och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen,
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein och Louis Michel för ALDE-gruppen,
Charles Tannock för ECR-gruppen,
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,
Marisa Matias och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0342)

Senaste uppdatering: 13 september 2011Rättsligt meddelande