Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/.. z 14.7.2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha Ib k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o technické požiadavky na vakcináciu proti besnote (C(2011)5002) - lehota 14/9/2011

pridelené gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/.. z 14.7.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov (C(2011)5016) - lehota 14/11/2011

pridelené gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/.. z 30.8.2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha Ib k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o technické požiadavky na vakcináciu proti besnote (C(2011)6255) - lehota 30/10/2011

pridelené gestorský výbor: ENVI

Posledná úprava: 6. decembra 2011Právne oznámenie