Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2027(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0249/2011

Forhandlinger :

PV 13/09/2011 - 15
CRE 13/09/2011 - 15

Afstemninger :

PV 14/09/2011 - 5.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0377

Protokol
Tirsdag den 13. september 2011 - StrasbourgEndelig udgave

15. Årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2009) - Bedre lovgivning, subsidiaritet, proportionalitet og intelligent regulering - Aktindsigt 2009-2010 (forhandling)
CRE

Betænkning om 27. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2009) [2011/2027(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

Betænkning om bedre lovgivning, subsidiaritet, proportionalitet og intelligent lovgivning [2011/2029(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

Betænkning om årlig rapport om aktindsigt (forretningsordenens artikel 104, stk. 7) for 2009-2010 [2010/2294(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Judith Sargentini (A7-0245/2011)

Eva Lichtenberger, Sajjad Karim og Judith Sargentini forelagde deres betænkninger.

Talere: Maciej Szpunar (formand for Rådet) og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen).

Talere: Paulo Rangel (ordfører for udtalelse fra AFCO), Cristian Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra IMCO), Cornelis de Jong (ordfører for udtalelse fra IMCO), Margrete Auken (ordfører for udtalelse fra PETI), Sebastian Valentin Bodu for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen, Edvard Kožušník for ECR-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Renate Sommer, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Franz Obermayr, Tadeusz Zwiefka, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Oldřich Vlasák, Michael Cashman og Toine Manders.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Izaskun Bilbao Barandica, Raffaele Baldassarre og Miroslav Mikolášik.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pat the Cope Gallagher og Mairead McGuinness.

Talere: Maroš Šefčovič, Maciej Szpunar, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim og Judith Sargentini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 14.9.2011, punkt 7.1 i protokollen af 14.9.2011 og punkt 5.10 i protokollen af 14.9.2011.

Seneste opdatering: 6. december 2011Juridisk meddelelse