Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2811(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0513/2011

Debates :

PV 14/09/2011 - 11
CRE 14/09/2011 - 11

Balsojumi :

PV 15/09/2011 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0386

Protokols
Trešdiena, 2011. gada 14. septembra - StrasbūraGalīgā redakcija

11. Stāvoklis Lībijā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Lībijā.

Mikołaj Dowgielewicz (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Edward McMillan-Scott, Franziska Katharina Brantner, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Mario Mauro, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Roberto Gualtieri, Arnaud Danjean, Maria Eleni Koppa, Santiago Fisas Ayxela, Simon Busuttil un Alf Svensson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Ioan Mircea Paşcu, Kyriakos Mavronikolas, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid un Judith Sargentini.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās João Ferreira, Jaroslav Paška, Franz Obermayr un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis) un Mikołaj Dowgielewicz.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Roberto Gualtieri un María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā - par stāvokli Lībijā (B7-0513/2011);

- Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas, Cornelia Ernst un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Lībijā (B7-0514/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust un Dominique Vlasto PPE grupas vārdā - par stāvokli Lībijā (B7-0515/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā - par stāvokli Lībijā (B7-0516/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre un Franziska Katharina Brantner Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Lībijā (B7-0517/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck un Graham Watson ALDE grupas vārdā - par stāvokli Lībijā (B7-0518/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. septembra protokola 6.2. punkts.

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 24. oktobraJuridisks paziņojums