Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2812(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0486/2011

Arutelud :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Hääletused :

PV 15/09/2011 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0387

Protokoll
Kolmapäev, 14. september 2011 - StrasbourgLõplik väljaanne

12. Olukord Süürias (arutelu)
CRE

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias

Mikołaj Dowgielewicz (nõukogu eesistuja) esines komisjoni asepresidendi ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel avaldusega.

Sõna võtsid Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Louis Michel, Sajjad Karim, Andreas Mölzer, Krzysztof Lisek, Carmen Romero López, Laima Liucija Andrikienė, Corina Creţu, Tunne Kelam, Emine Bozkurt ja Pino Arlacchi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Sławomir Witold Nitras, Véronique De Keyser, Isabelle Durant ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võttis Mikołaj Dowgielewicz.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López ja Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel: Olukord Süürias (B7-0482/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Olukord Süürias (B7-0483/2011);

- Willy Meyer, Gabriele Zimmer ja Jean-Luc Mélenchon fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Süürias (B7-0484/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel: Süüria (B7-0485/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel: Olukord Süürias (B7-0486/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells ja Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Süürias (B7-0487/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2011protokoll punkt 6.3.

Viimane päevakajastamine: 7. november 2011Õigusalane teave