Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2812(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0482/2011

Debatai :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Balsavimas :

PV 15/09/2011 - 6.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0387

Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

12. Padėtis Sirijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje

Mikołaj Dowgielewicz (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Andrew Henry William Brons, nepriklausomas Parlamento narys, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Louis Michel, Sajjad Karim, Andreas Mölzer, Krzysztof Lisek, Carmen Romero López, Laima Liucija Andrikienė, Corina Creţu, Tunne Kelam, Emine Bozkurt ir Pino Arlacchi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Sławomir Witold Nitras, Véronique De Keyser, Isabelle Durant ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Mikołaj Dowgielewicz.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López ir Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (B7-0482/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (B7-0483/2011);

- Willy Meyer, Gabriele Zimmer ir Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (B7-0484/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (B7-0485/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (B7-0486/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells ir Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (B7-0487/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 15.9.2011.

Atnaujinta: 2011 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas