Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2812(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0485/2011

Rozpravy :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Hlasovanie :

PV 15/09/2011 - 6.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0387

Zápisnica
Streda, 14. septembra 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

12. Situácia v Sýrii (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Sýrii

Mikołaj Dowgielewicz (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, nezaradený poslanec Andrew Henry William Brons, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Louis Michel, Sajjad Karim, Andreas Mölzer, Krzysztof Lisek, Carmen Romero López, Laima Liucija Andrikienė, Corina Creţu, Tunne Kelam, Emine Bozkurt a Pino Arlacchi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Sławomir Witold Nitras, Véronique De Keyser, Isabelle Durant a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

V rozprave vystúpil Mikołaj Dowgielewicz.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López a Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, o situácii v Sýrii (B7-0482/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o situácii v Sýrii (B7-0483/2011);

- Willy Meyer, Gabriele Zimmer a Jean-Luc Mélenchon v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Sýrii (B7-0484/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, o Sýrii (B7-0485/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun a Elena Băsescu v mene skupiny PPE, o situácii v Sýrii (B7-0486/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells a Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, o situácii v Sýrii (B7-0487/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 15.9.2011.

Posledná úprava: 8. novembra 2011Právne oznámenie