Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2814(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0492/2011

Разисквания :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Гласувания :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Приети текстове :

P7_TA(2011)0389

Протокол
четвъртък, 15 септември 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

2. Недостигът на храна в Източна Африка (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Недостигът на храна в Източна Африка

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Michèle Striffler, от името на групата PPE, Thijs Berman, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Nirj Deva, от името на групата ECR, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nirj Deva, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nirj Deva, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fiorello Provera, Eduard Kukan и Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness и Elena Băsescu.

Изказа се Cecilia Malmström.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, относно недостига на храна в Източна Африка (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно недостига на храна в Източна Африка (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно глада в Източна Африка (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram и Eduard Kukan, от името на групата PPE, относно глада в Източна Африка (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно глада в Източна Африка (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, относно глада в Източна Африка (B7-0495/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 15.9.2011.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2011 г.Правна информация