Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2812(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0485/2011

Keskustelut :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0387

Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

6.3. Syyrian tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 ja B7-0487/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0482/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 ja B7-0487/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ja Carmen Romero López S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel ja François Alfonsi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0387)

(Päätöslauselmaesitys B7-0484/2011 raukesi.)

Päivitetty viimeksi: 21. lokakuuta 2011Oikeudellinen huomautus