Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2805(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0500/2011

Rozpravy :

PV 15/09/2011 - 11.1
CRE 15/09/2011 - 11.1

Hlasovanie :

PV 15/09/2011 - 12.1

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0392

Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

12.1. Bielorusko: zatknutie obhajcu ľudských práv Aleša Bialackého (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 a B7-0500/2011,

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0496/2011

(nahrádzajúci B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 a B7-0500/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik a Gabriele Albertini v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin a Marek Siwiec v mene skupiny S&D,

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells a Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0392)

Posledná úprava: 19. októbra 2011Právne oznámenie