Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2806(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0501/2011

Debatten :

PV 15/09/2011 - 11.2
CRE 15/09/2011 - 11.2

Stemmingen :

PV 15/09/2011 - 12.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0393

Notulen
Donderdag 15 september 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12.2. Soedan: de situatie in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 en B7-0508/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0501/2011

(ter vervanging van B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 en B7-0508/2011):

ingediend door de volgende leden:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik en Gabriele Albertini, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt en Patrice Tirolien, namens de S&D-Fractie,

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells en Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie,

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0393)

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2011Juridische mededeling