Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2807(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0511/2011

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 11.3
CRE 15/09/2011 - 11.3

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 12.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0394

Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

12.3. Eritrea: Dawit Isaakin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 ja B7-0512/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0505/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 ja B7-0512/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Gabriele Albertini PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes ja Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat ja Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0394).

Päivitetty viimeksi: 21. lokakuuta 2011Oikeudellinen huomautus